מפלה לאומית ותבוסה לעם מהוות חילול השם לאומי

דע כלל גדול: מפלה לאומית ותבוסה לעם מהוות חילול השם לאומי, משום שהגוי רואה את נצחונו ואת תבוסתם של ישראל, וחושב שכוחו עשה את כל זה, ושהקב"ה — אלקי היהודים — חלש וחסר אונים, ח"ו. מאידך גיסא, באותה תבוסה יכול להיות גם קידוש השם לגבי היהודי הפרטי, בינו לבין הקב"ה, מכיון שהיחיד מראה את אהבתו ואת הקשר שלו לה' על אף שנוטלים ממנו את החיים.