מאחר שהמציאות מכאיבה מדי, ממציאים פתרונות ומריעים לאשליות

מאחר שהמציאות מכאיבה מדי, ממציאים פתרונות ומריעים לאשליות. נשיא "גוי" זה או אחר, יחלצנו; הוא יצילנו; הוא לא יתיר לנהרות בבל להגיע עד נפשנו – הוא יושיענו מן הרפש אשר אנו טובעים בתוכו. ארצות הברית תהיה מקלנו ומשענתנו לנחמנו מישמעאל ומהאדומי האדום. "דברו אלינו חלקות" אנו דורשים מעשי אונאה, והם מספקים את תביעתנו באמצעות כל דברי הגיחוך המסולפים המביאים הקלה לדאגתנו, משחת הרגעה לקמטי מצחה של אומה במצוקה. נבואת השקר של הפוליטיקה משקרת, ואילו האומה נפטרת. המנהיג מוכן להשלות, ולנו אין הכח לראות, שהרי האמת אינה נסבלת.