כשם שאינם מרחמים עליכם, כך אתם לא תרחמו עליהם

חוק בין-לאומי? מקובל על הגויים? מקובל על האו"ם? בשביל המדינה הזו יש רק קנה מידה אחד: האם זה טוב ליהודים, האם נוכל להכניס לתוך המרצחים האלה אימה ופחד, חיל אחז יושבי פלשתין. ולגבי מוסריות – היהדות, ההלכה היא שמגדירה לנו את המוסריות, את מה שמותר ומה שחייב. חז"ל אמרו במדרש: "כי תצא למלחמה על אויבך". מהו "על אויבך"? וכי יוצאים למלחמה על אוהביך? אמר הקדוש ברוך הוא: בוא עליהם כאויבים, כשם שאינם מרחמים עליכם, כך אתם לא תרחמו עליהם. זאת יהדות, זה שכל ישר.