כאשר הקב"ה גוזר תבוסה, אין אפשרות להימלט

כאשר הקב"ה גוזר תבוסה, אין אפשרות להימלט, וכמו אומר עמוס: "אם יחתרו בִשאוֹל משם ידי תִקָחֵם". אותם בני ישראל, שרק זמן קצר לפני כן הביסו את הפלשתים, עד שכתוב: "וכל איש ישראל… שמעו כי נסו פלשתים". עכשיו גלגל חוזר בעולם, "על במותיך חלל, איך נפלו גבורים", הקב"ה מניס את ישראל. ואין זה שיש הבדל בין כוחם של ישראל ושל פלשתים עכשיו ומקודם, אלא אלה חזקים כמו שהיו וגם אלה, אבל "לא בכח יגבר איש", ו"לה' הישועה".