חד המשתק אותנו ומונע בעדנו מלעשות את ההכרחי עבור הישרדותנו

על היהודי מוטל להיפטר מרגשות האשם והשנאה העצמית, ששורשם בחולי נפש, ולהתעטף באיצטלה של גאון, עוצמה וביטחון עצמי. מוטל עליו להשליך מעל פניו את הפחד מפני הגוי וה"עולם", אותו פחד המשתק אותנו ומונע בעדנו מלעשות את ההכרחי עבור הישרדותנו. עלינו לעשות זאת בזריזות, באופן מיידי, שכן הזמן אוזל – הוא אוזל במהירות. והאסון הצפוי מרחף מעלינו – אסון נורא, נורא ביותר.