וכי יהודים שפויים, למעט השמאלנים והממשלה, לא הבינו כל הזמן שזה רק עניין של זמן?

וכי יהודים שפויים, למעט השמאלנים והממשלה, לא הבינו כל הזמן שזה רק עניין של זמן? ודאי שככה יהיה. ודאי שאלה שסירבו להוריש את יושבי הארץ, לגרש את האויב שבקרבנו, מתוך פחד הגויים, מאימת דעת הקהל המדומה, יקבלו מחר ממש מידה כנגד מידה. "בדרך שאדם מודד, כך מודדים אותו" – אם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצננים בצדיכם, יצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה". לא רק יהודה ושומרון ועזה – גם הגליל, גם המשולש, גם יפו, גם עכו, גם רמלה, גם לוד וגם ירושלים עיר הקודש.