"הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב"

"הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב". דווקא אותו בידוד, עם הפחד הטבעי המתלווה אליו – "אבל איך נשרוד לבדנו?" – הוא אשר מהווה את הבסיס והיסוד לביטחון בה'. אם אנחנו באמת מאמינים, אזי מובן כי הקדוש ברוך הוא חזק יותר מנשיא ארה"ב. ואם איננו מאמינים בכך, אזי איננו מאמינים בה'. אכן, כל עוד אנו סבורים כי יש לנו ולו בעלת ברית אחת, לעולם לא נאמין באמת כי ה' הוא זה שהושיענו. תמיד נצביע לעבר בעלת הברית ונכריז – "הנה מושיענו! אשא עיני אל וושינגטון, מהבית הלבן יבוא עזרי!".