"האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו"

"האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו"- מדוע הכפילות "ירא ורך הלבב"? אומרת התוספתא: "'מי האיש הירא' – מה תלמוד לומר שוב 'ורך הלבב'? שאפילו גיבור שבגיבורים וחזק שבחזקים, והיה רחמן, היה חוזר, שנאמר 'ולא ימס את לבב אחיו כלבבו'". מי שמרחם על ילד קטן שזורק אבן, אפילו הוא "רמבו", צריך לחזור, כי במלחמה אסור לרחם. "'כי תצא למלחמה על אויבך' – מהו 'על אויבך'? אמר הקב"ה: צאו עליהם כאויבים. כשם שאינם מרחמים עליכם, כך אתם לא תרחמו עליהם".