"אנחנו טובים מהם"

"אנחנו טובים מהם". ובכן, אנו אכן נותרנו "טובים מהם". "מתים מהם" – אך "טובים מהם". מעוותים את צורתה המקורית של היהדות, מעקמים את ההיגיון הבריא, את השכל הישר ואת יצר הקיום הטבעי בשל מורשת חולנית השאובה מהגטו והגלות, בשל צורך מעציב להיות נאהבים, אשר מוביל אותנו למות ובכך להוכיח לגוי עד כמה אנחנו באמת מוסריים. כדי שיוכל לאהוב אותנו. לכל הפחות אהבה שאחר המוות.