מתי לאחרונה שמענו בנאומיהם הריקניים של מנהיגינו הפחדנים את המילה אלוקים?

כל מדינה דואגת בראש ובראשונה לאינטרסים שלה, והיא תבגוד בבעלות בריתה ברגע שהיא תהיה משוכנעת שהאינטרסים שלה דורשים זאת. בטחנו בצרפת והיא בגדה בנו; היום אנו בוטחים בוושינגטון — והיא תבגוד בנו. שרדנו אלפיים שנות גלות איומה רק בזכות אמונתנו הבלתי מעורערת באלוקים, ולפתע אנו שוכחים אותו, מתעלמים ממנו. מתי לאחרונה שמענו בנאומיהם הריקניים של מנהיגינו הפחדנים את המילה אלוקים?