לעולם לא יהיה שלום בינינו לאויבינו

עלינו להפסיק את תהליך החילון המטורף ולעצור את הבריחה מעצמנו ומאלוקינו. איננו עם ככל העמים, החיים על פי כללי הדדיוּת כגון הסכמים, פשרות ובגידות. אילו לא הייתה הבטחה אלוקית וקיומנו היה תלוי בבעלי ברית וברצונם הטוב של אויבינו — לא הייתה תקווה לעתידנו.

לעולם לא יהיה שלום בינינו לאויבינו. הם לעולם לא יסכימו לשום פשרה במאבק שהם רואים בו מלחמת קודש על ביתם ש"נגזל" מהם, ולא יסתפקו בפחות מחיסולה של מדינת ישראל. אין כל תקווה לחיות אתם בשלום. עלינו לעסוק לא בהזיות של שלום אלא במאבק על עצם קיומנו. בסופו של דבר תעמודנה אומות העולם לצדם של אויבינו.