כולם "תפסו טרמפ" על רכב הטרנספר.

כולם "תפסו טרמפ" על רכב הטרנספר. תור מכובד של מכובדים, אך בסופו של דבר הקול קול כהנא. קול כהנא נשמע בארץ.

הבה נגמור עם הגיחוך הזה. אחד אחד זעקו אלה "טרנספר" ומייד סירסו את כל הרעיון בבריחה מבוהלת, במנוסה מאימת הפגזים של כלי התקשורת, של השמאלנים והימנים המתחסדים. הם ברחו מההתקפות של האינטלקטואלים שזעקו גזענות ומיד אלה שהעלו את דגל הטרנספר על נס; הם נסו מפחד המשמיצים. נס ליחם. על נסים כאלה אין לסמוך.