את האכזר ניתן לעצור רק באמצעות מעשים אכזריים

את האכזר ניתן לעצור רק באמצעות מעשים אכזריים, חסרי רחמים, אשר יטילו אימה אל ליבו. לא, בעושנו זאת, איננו "יורדים לרמה שלו". כאשר מטוסים גרמניים במלחמת העולם השניה הפציצו ערים בבריטניה, ואילו מטוסים בריטיים הפציצו ערים בגרמניה, זה לא היה אותו דבר. ושוטרים שיורים בגנבים אינם יורדים לרמה של אותם גנבים שיורים בשוטרים. ומי שאינו תופס את ההבדל הינו אכן מועמד ראוי להתקבל למועדון של בעלי הרחמנות של הטיפשים.