אתם רוצים פתרון יהודי ומובטח?

אתם רוצים פתרון יהודי ומובטח? עזבו את הגוי. לא ממנו תצמח הישועה. הפתרון הוא ביטחון בה' וביד החזקה של צה"ל, הצהרה כי צה"ל יישאר בחלק של לבנון, שהוא חלק בלתי נפרד מארץ-ישראל המובטחת, ושעל כל פגוע בצה"ל – יגורש כפר שלם של ערבים צפונה. ועוד – התרת מוסרותיהם של חיילינו, כבלים שהפכו אותם לשק אגרוף. מה יאמר הגוי בוושינגטון? "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו".