אם נהסס ונפקפק, אנו עלולים לשאת עול כבד על ליבנו עד סוף ימינו

לעיתים נראה כאילו ההיסטוריה נעצרת לרגע כדי לתת לאנושות הזדמנות אחרונה לתפוש את חומרת המצב ולבחור דרך שתרחיק אותה מאסון מתקרב. יש רגעים בהם הֶבזֵק של התבוננות מעמיקה ומבט חטוף אל תוך העתיד המתקרב פותחים לנו את הדרך לקחת את גורלנו בידינו ולהציל את עצמנו.

אם נקפוץ קדימה באומץ ובתעוזה ההכרחיים, יברכו אותנו על כך הדורות הבאים. מצד שני, אם נהסס ונפקפק, אנו עלולים לשאת עול כבד על ליבנו עד סוף ימינו.