אין לשחרר מחבלים

אנו תופסים מחבלים. אנו גוזרים עליהם מאסר עולם. אנו מאכילים אותם ומאפשרים להם ליהנות מכל הזכויות המוזכרות באמנת ג'נבה. ואז, אנו משחררים אותם בתמורה לכמה ישראלים, ולפעמים אף עבור שבויים ממדינות זרות. אין דבר בעולם אשר יבטיח בצורה טובה יותר את המשך רציחתם של יהודים בעתיד.

אין לשחרר מחבלים. אף לא צריך לכלוא אותם. תופסים אותם, מתחקרים אותם, ואז הורגים אותם. זו היהדות. וזו הרחמנות. אינכם מאמינים? שאלו את הוריו של כל יהודי אשר נרצח על-ידי מחבלי אש"ף.